Odgovornost za sadašnje i buduće generacije

12.11.2014. 10:00 Hotel Metropol Palace, Beograd