Banke i osiguranja u Srbiji i zemljama regiona - pet godina krize 2008-2012.

14.06.2013.
PhpThumb (2) Preuzmite dokument
Rezultati poslovanja banaka u 2012. godini pokazali su da je i u bankarskom sektoru došlo do pogoršanja finansijskih rezultata, jer je iskazana dobit manja, a gubici veći nego u prethodnoj godini. Rastuća nenaplativa potraživanja  i  loše upravljanje (pre svega u takozvanim „našim, domaćim" bankama) ispoljili su se kroz ostvareni gubitak koji je kumulativno ostvarilo 10 banaka u iznosu od oko 13,3 milijarde dinara. Tome treba obavezno dodati  i ceh koji se plaća iz budžeta za Agrobanku i Razvojnu banku Vojvodine. Ove dve banke, koje su imale relativno malo ukupno tržišno učešće od oko 4,5% bankarskog tržišta i u kojima je država imala odlučujući  uticaj na upravljanje, ostvarile su rekordne gubitke koji bilans uspeha ukupnog bankarskog sektora faktički čine negativnim.